Menu
MŠ v Zátiší Dobříň
Mateřská škola v ZátišíDobříň

Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

Přivádění a převlékání dětí:

Děti se přijímají v době od 6:00 hod do 8:00 hod. Poté se MŠ až do 12:15 hod. z bezpečnostních důvodů uzamyká. Po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné době (nutnost nahlásit změny ve stravování).

Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značek dítěte do označených poliček a skříněk. Věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně.

Předávání a vyzvedávání dětí:

Rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně je předat učitelce a informovat ji o zdravotním stavu dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce.

Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné. Děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené.

Čas – doba vyzvedávání dětí z MŠ:

  • Děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 11:45 a 12:15 hod.
  • Ostatní děti se rozcházejí mezi 14:00 hod a 16:00 hod. V případě, že si rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou,při odchodu ji dostanou hygienicky zabalenou.

Partneři, Dotace, Dary, Publicita

Zvyšujeme kvalitu vzdělávání