Menu
MŠ v Zátiší Dobříň
Mateřská škola v ZátišíDobříň

Informace ke stravování

Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit v době od 6:00 do 8:00.

Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů do 12:15 (platí pouze v první den nepřítomnosti).

Úplata:

Zákonní zástupci dodržují při úhradě stravného podmínky stanovené ve směrnici o úhradě stravného. Stravné se hradí v hotovosti, vždy k 15. za uplynulý měsíc.

Platby se hradí k rukám paní Aleny Bourové.

Partneři, Dotace, Dary, Publicita

Zvyšujeme kvalitu vzdělávání