Menu
MŠ v Zátiší Dobříň
Mateřská škola v ZátišíDobříň

O nás

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzděláváníŠkolka

  1. podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
  2. podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
  3. podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
  4. podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
  5. vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
  6. napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
  7. poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
  8. vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

Mateřská škola V Zátiší, Dobříň je nově postavenou budovou. Nachází se v klidném útulném, zákoutí nejstarší části obce Dobříně. Je obklopena vzrostlými kaštany, naskýtá se z ní malebný pohled na řeku Labe, do upravené zahrady a ostatního krásného okolí. Jedná se o unikátní stavební dílo významného českého architekta ing. Arch. Jiřího Stříteckého, kterou obec Dobříň postavila výhradně z vlastních prostředků. Stavba byla výzvou umění i řemeslu. Budova je přízemní s osmimetrovými podhledy. Okna jsou zasazena do velkých trámů, které jsou vyřezány jako indiánské totemy. Nad okny i dveřmi jsou dřevěné plastiky též s indiánskými motivy, tyto motivy se objevují po celé mateřské škole (vchodové dveře, zahradní terasa, barevné plastiky na zdech budovy). Tato výzdoba je dílem ing. Arch. Jiřího Vorla.

Mateřská škola je s celodenním provozem, s kapacitou 28 dětí ve věku zpravidla od 3 – 6 let (z důvodů naplnění kapacity mohou navštěvovat školu i děti dvouleté). V první části budovy je zádveří, dětská šatna a dětské hygienické zařízení, do kterého lze vcházet jak ze šatny, tak i ze třídy. Třída i herna tvoří jeden celek, zde se nachází sklad na didaktické, výtvarné a jiné pomůcky. Zadní část herny oddělují 3 mohutné dřevěné sloupy. V této části se na spaní rozkládají lehátka. Prostory, určené ke hraní, jsou vytápěny podlahovým topením, doplněným o radiátory. V druhé části budovy je zázemí pro zaměstnance. Dlouhá chodba spojuje velkou kuchyň, sklady potravin, strojovnu, denní místnost se sociálním zařízením, úklidovou místnost, ředitelnu a vchod pro zaměstnance.

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečností, hygienické normy dle platných předpisů, týkajících se čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení, hlučnosti apod.

Partneři, Dotace, Dary, Publicita

Zvyšujeme kvalitu vzdělávání