Připravujeme budoucí čtenáře


Kniha je studna moudrosti. Vštěpujeme dětem lásku a úctu ke knihám. A že jich máme skutečně hodně. Od nakladatelství Albatros jsme získali knihy v hodnotě 10 000,-Kč a rozšířili naši knihovnu o mnoho krásných knih. Naši knihovnu rovněž rozšiřují rodiče a přátelé naší školy, kteří nám darovali spoustu knih. Máme tedy velkou knihovnu i miniknihovničku, kterou tematicky obměňujeme. V naší mateřské škole jsme zavedli půjčování odborné literatury pro rodiče, které se setkalo s velkým ohlasem. Nejžádanějším titulem je v současné době kniha Marka Hermana Najděte si svého marťana a kniha Naomi Aldortové Vychováváme děti a rosteme s nimi. Chodí k nám prarodiče, senioři a společně s dětmi si knihy prohlíží, čtou, kreslí pohádky, sledují divadelní představení. Ta máme pravidelně jedenkrát za měsíc. Nejenom herci, ale i my, paní učitelky hrajeme divadlo a krátké etudy, které doplňují náš vzdělávací program (o chování v lese, o chlapečkovi, který měl nemoc čurbesajdu, holčička hubatýdu – inspirovali jsme se v knize Paní Láryfáry od Betty MacDonaldové, o zdravení, děkování, vzájemné pomoci, neubližování si, musíme říci, že dramatizaci si užíváme všichni, malí i velcí, děti rády opravují popletené pohádky a příběhy, hledají zatoulaná písmena, mají rády kreslené diktáty s příběhem, který pomáhají vymýšlet). Pravidelně jezdíme do Městské knihovny Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem, navštěvujeme tradiční roudnický divadelní festival a Divadlo Rozmanitosti v Mostě. Divadelní představení je ovlivňují natolik, že si na divadlo rády a často hrají. Staví ho z Polikarpovy stavebnice, rozdělují si samy role, převlékají se do kostýmů. Knihy nemáme jen kupované a darované, ale vyrábíme si svá leporela a encyklopedie, materiály nám nosí i rodiče a vždy se váží k tématu týdne. Bez pohádky, příběhu, čteného, vyprávěného u nás děti neusínají.