Menu
MŠ v Zátiší Dobříň
Mateřská škola v ZátišíDobříň

Denní režim

  • 6:00– 8:30 - Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity
  • 8:30 – 9:00 - Pohybové aktivity, Osobní hygiena, dopolední svačina
  • 9:00 – 9:45 - Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity
  • 9:45-11:45 - Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost
  • 11:45 -12:15 - Oběd a osobní hygiena dětí
  • 12:15 -14:00 - Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
  • 14:00 -14:15 - Odpolední svačina, osobní hygiena
  • 14:15 -16:00 - Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

Partneři, Dotace, Dary, Publicita

Zvyšujeme kvalitu vzdělávání