Řekli o nás:

S Mateřskou školu V Zátiší v Dobříni spolupracuji jako odborný psycholog již 4 roky. Při vstupu do této mateřské školy na Vás vždy „dýchne“ atmosféra, ze které poznáte, co tento týden děti s paní učitelkami dělají, co nového se učí. Vkusná výzdoba, a to hlavně vlastními výrobky dětí, celkové prostředí mateřské školy je vždy dech beroucí. Další milé překvapení na Vás čeká ve třídě, kde si každé dítko najde svoji činnost, hru a potřebu. Děti Vás přivítají nepřehlédnutelnou spokojeností. Paní učitelky jsou vždy usměvavé, nikdy se z mateřské školy neozývá křik. V kolektivu dětí se neztratí ani ti nejmenší, kterým je věnován individuální přístup, které ho tak moc potřebují. Přípravě na vstup do školy je také věnovaná maximální péče, která vždy vychází z individuálních potřeb a znalostí dítěte. Objeví-li se v kolektivu dítě, které potřebuje vysoce individuální přístup, které ostatním dětem nestačí, je tato mateřská škola jedna z mála, která vždy velmi úzce spolupracuje s rodiči dětí, snaží se hledat odpovědi a pomoc i na odborných pracovištích. Velmi zajímavé a výjimečné je setkávání s rodiči v mateřské škole. Již při prvním setkání mne překvapila nezvykle velká účast rodičů, kteří se zajímají, ptají, hledají odpověď na svůj problém. V čem spatřuji výjimečnost této mateřské školy? Pracují zde paní učitelky, které mají svoji práci rády, dělají ji s nadšením, děti jsou pro ně vším, a především stále hledají cestu, jak to dělat jinak, zajímavěji, lépe. Velmi oceňuji menší, koedukovaný, dětský kolektiv, kde si každé dítko najde to svoje pravé místo předškoláka. Myslím si, že většina dětí si odnese do další etapy života nejenom vzpomínky na krásné prostředí jejich mateřské školy, ale i spoustu cenných zážitků a zkušeností, které jim zůstávají i dál….

Mgr. Hana Cutychová
dětský psycholog


V MŠ Dobříň jsem měla dvě děti. Na této školce oceňuji propojení rodiny s aktivitami školky. Důraz na hodnotu a tradice rodiny. Dále spolupráce s místními seniory a místní komunitou jako jsou vánoční koncerty pro obec, pravidelný program pro naše “ babičky a dědečky.” Kočičí kavárna napomáhala vybírat finance na místní kočičí útulek. Děti se učily být vnímavé i k potřebám druhých. Pro předškolní děti připravují nevšední vzdělávací program, který není pouze v prostorách MŠ, ale také na zahradě a hlavně i v místním háji. Vše je zábavné, hmatatelné, barvité. Již nyní se těším, až moje třetí dítě doroste do věku, kdy bude navštěvovat místní školku a my všichni budeme opět součástí.

Marcela Čáková
maminka


Investice do výstavby mateřské školy a do dětí, je ta nejlepší investice, kterou naše obec mohla udělat. Školka život v naší obci velmi obohatila, kdykoliv se sem přijdu podívat a vidím rozzářené dětské oči, milý úsměv paní ředitelky a všech, kteří o děti pečují, vím, že naše děti jsou tu v těch nejlepších rukách…

Šárka Mrázková
starostka obce Dobříň


Prvně jsem se s dobříňskými dětmi a jejich rodiči setkávala v naší mateřské škole, to ještě ve vesnici školku neměli. Byla s nimi radost být. Pak mě osud zavedl do komise na výběr ředitelky dokončované mateřské školy. Je to čtyři roky ??? Od té doby sem patřím a moc ráda se sem vracím. Poznala jsem lidi, kteří iniciovali vznik školy, nadchli většinu obyvatel pro podporu věci. Neobyčejní lidé vytvořili neobyčejné dílo. Mám pocit, že je to zhmotnělé dobro, které se zrodilo v Dobříni.
Když do dobříňské mateřské školy přijdu, vždy se dostaví pocit vznešenosti, pokory a úcty. Na práci zdejších pedagogů i ostatních pracovníků je vidět, že jejich práce je jim koníčkem, že svoje svěřence mají rádi. Děti mají štěstí, že jim dospělí spoluobčané vytvořili podmínky k prožití šťastného dětství ve školce a s ní spojené zahradě v přírodním stylu.
Ráda sem chodím čerpat architektonické náměty a inspiraci k přípravě zahrady v přírodním stylu. Vyměňujeme si také zkušenosti z výchovně vzdělávací práce. Vždy se zde setkávám s vstřícností a kolegiálním přístupem personálu školy.

Věnceslava Koubová
ředitelka Mateřské školy Sluníčko Roudnice n. L., Školní 1805