Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Posted on by

Pro organizaci:

Mateřská škola V Zátiší, Dobříň
se sídlem V Zátiší 33, 413 01 Dobříň
IČ: 71295143
zastoupená Veronikou Vápeníkovou, ředitelkou školy

byl v souladu s ustanovením čl. 37 odst. 1 Nařízení jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, a to na základě Smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů uzavřené dle ustanovení čl. 37 odst. 6 Nařízení.

Označení pověřence:

Mgr. Marek Komárek

kontaktní údaje na pověřence:

e-mail: marek.komarek@sms-sluzby.cz
telefon: +420 725 983 171