Základní informace

Posted on by

Mateřská škola V Zátiší, Dobříň příspěvková organizace

Sídlo: V Zátiší 33, 413 01 Dobříň

IČO: 71295143

IZO: 691005796

Kontakt: tel. 412 871 043

Email: info@skolkavzatisi.cz

ID datové schránky: ewhzm2b

Číslo účtu pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravné: 107-6919140217/0100
Úplata za předškolní vzdělávání je 500,- Kč za měsíc.

Personální obsazení:
ředitelka – Veronika Vápeníková
učitelka – Diana Vávrová
učitelka+školní asistent – Mgr. Eva Lebrová
školnice – Alena Bourová
kuchařka – Dagmar Šindelářová